Kuntavaalit 2017

RUOVEDEN KOKOOMUS - ELINVOIMAISUUDEN PUOLESTA

Elinvoimainen Ruovesi

Elinvoiman yhtenä merkittävänä tekijänä on työpaikkojen säilyttäminen kunnassa. Uusien yritysten saaminen kuntaan tehdään mahdollisimman helpoksi. Tavoitteeksi asetetaan uusien työpaikkojen luominen ja kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös yrittäjänäkökulma. On päivän selvää, että suurin osa uusista mahdollisista työpaikoista tulee yrityksiin.

Ruoveden kunnassa pitää olla riittävä henkilöstö hoitamaan elinkeinopolitiikkaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään.

Ruoveden imago pitää saada lapsi- ja nuorisoystävälliseksi. Tämä edesauttaa perheiden muuttamista kuntaan.

Tonttimarkkinointiin täytyy löytää uusia ajatuksia. Jos kuntaan saataisiin vireille yksityisen toimijan aloitteesta rivitalohanke, niin kunta osallistuisi ainakin yhden osakehuoneiston sijoituksella hankkeeseen.  Muutenkin pyritään mahdollisimman joustavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen rakentamisessa, lainsäädäntö huomioonottaen.

Elinvoimaisella kunnalla pitää myös jatkossa olla talous tasapainossa. Investoinnit suunnitellaan taloudellisesti kestävälle pohjalle investointilaskelmien avulla.

Sivistystoimi

Sivistystoimen merkitys elinvoimaisuuden kehittäjänä ja ylläpitäjänä korostuu maakuntauudistuksen myötä. Tulevalla valtuustokaudella eteen tulee päiväkodin tilojen riittävyys. Varhaiskasvatuksen on aika saada uudet monikäyttöiset tilat. Rakennetaan uusi päiväkoti koulukeskuksen yhteyteen, näin saadaan huomattavia synergiaetuja ja kaikki varhaiskasvatuksen toiminta saman katon alle, sekä vanhenevan väestön kerhotoiminta iltaisin ja viikonloppuisin.

Opetustoimen osalta tavoitteenamme on säilyttää lukio-opetus Ruovedellä ja kehittää opintosisältöjä yhdessä Saskyn kanssa. Lukio-opetuksen säilyminen turvaa osaltaan myös perusopetuksen laatua ja parantaa resursseja. Lukioon panostaminen on panostamista tulevaisuuteen.

Valtuustokaudella tulee kiinnittää huomio syrjäytymisriskissä olevien nuorten asioihin ja vahvistaa erityisopetuksen mahdollisuuksia.

Ruovesi on kulttuuripitäjä, tämän lauseen olemme kuulleet aina. Nyt on aika kehittää kulttuuritointa, koska tulevaisuuden elinvoimassa kunnassa korkeatasoinen kulttuurityö kohottaa ihmiset arjen yläpuolelle. Kunnan tulee toimia kulttuurityön mahdollistajana, luoda puitteet ja ohjata toimintaa. Riittävistä taloudellisista ja henkilöstö resursseista tulee pitää huoli. Nykyisen päiväkodin ja/tai puukoulun tiloista voidaan kehittää monipuoliset näyttely-, kokous-, ja esiintymistilat kulttuurin tarpeisiin.

Kirjasto on kansakunnan muisti, älypeli ja ajanviete parhaimmillaan sekä tulevaisuuden tietopaja. Ruoveden korkeatasoisten kirjastopalveluiden tunnettavuutta tulee lisätä, yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun ja vanhuspalveluiden kanssa tulee vahvistaa. Kirjaston resurssit tulee turvata ainakin tällä tasolla.

Liikunta ja hyvinvointi

Kunnassamme on loistavat liikuntamahdollisuudet ja -paikat. Niiden kunnossapito on tulevaisuudessakin kunnan tehtävä.

Kunnan tehtävänä on tukea urheiluseuroja erilaisissa hankkeissa, jotka edesauttavat lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Uimakoulutoiminnan voisi turvata uimahallia käyttäen.

Vanhuksille kehitetään liikunta- ja kerhopalveluita, joilla saadaan toimintakykyä parantavia vaikutuksia. Nämä panostukset tuovat tulevaisuudessa selvää säästöä myös terveyspalveluiden kuluissa.

Valmistautuminen maakuntauudistukseen

Ruoveden kunnan täytyy valvoa omaa etuaan maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Ruoveden kunnan tulee myös valvoa tarkasti vuoden 2019 alkuun asti Virtain kaupungin tuottamien sote-palveluiden laatua ja saatavuutta, sekä kustannustehokkuutta. Toiminnan käynnistymisen jälkeen on seurattava myös sen kehittymistä.

Hallinto

Hallintoa tulee kehittää asiakaslähtöiseksi. Kunnan viestintä on avointa ja ajantasaista. Palveluiden nopea ja laadukas saanti korostuu yhteiskunnan kiihtyvässä vauhdissa. Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Perhe ja nuoriso

Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen kuntalaisia. On tärkeää, että panostamme heihin. Lapsiperheiden palveluiden saatavuus on turvattava. Varhaiskasvatuksen toimivuus ja riittävyys eri elämäntilanteissa korostuu elinvoimaisessa ja hyvinvoivassa kunnassa. Lapset ja nuoret tarvitsevat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa. Uusia harrastusmahdollisuuksia tulee kannattaa ja kehittää.  

Nuorten mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja heidän äänensä kuuluville saanti ovat elinvoimaiseen tulevaisuuteen katsovan kunnan merkittävä voimavara, joten nuorisovaltuuston roolia asioiden valmistelussa tulee kehittää.  Kaikilla nuorilla tulee olla mahdollisuus kesätöihin tietyssä iässä, jotta side työelämään syntyy.