Kuntavaalit 2021

Nimetyt kuntavaaliehdokkaat

 

Ruoveden Kokoomuksen hallitus on nimennyt tällä hetkellä 13 ehdokasta kevään kunnallisvaaleihin. Seuraavat henkilöt ovat ehdolla:

Härkönen Mervi, Karala Salla, Kiintonen Jukka, Kivi Marko, Korppoo Matti, Kontuniemi Jali, Kuosa Pasi, Kärkelä Irja, Lahtinen Janne, Lindell Mikko, Marttila Virve, Mäki Markku, Nieminen Heikki

Listalle on tarkoitus vielä saada muutamia ehdokkaita

 

 

Suomen tärkeim­mät vaalit

Lähde ehdok­kaaksi 2021 kunta­vaa­lei­hin

 

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Haluatko juuri sinä olla mukana vaikut­ta­massa Ruoveden tule­vai­suu­teen?

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.3.2021. Ruoveden Kokoomuksen tavoitteena on saada ehdokkaita eri ikäisistä ikäluokista, niin nuorista kuin iäkkäistäkin. Sekä miehiä, että naisia eri kylistä ja eri ammattiryhmistä.

Lähde ehdok­kaaksi Suomen tärkeim­piin vaalei­hin.

 

Lähde ehdokkaaksi