Kärkelä Irja

Irja

Olen 65-vuotias eläkeläinen Väärinmajasta. Olen työskennellyt koko työaikani, 35 vuotta pankissa. Läheisiini kuuluvat puolisoni Reijo sekä kolme perheellista lasta sekä kuusi lastenlasta. Olen ollut kuluvalla valtuustokaudella sekä osan edellisestä valtuustokaudesta kunnanvaltuuston jäsen. Lisäksi olen ollut kaksi kautta teknisen lautakunnan jäsen. Ruoveden seurakunnan luottamushenkilönä olen toiminut noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Lisäksi eläkeläisen päiviini kuuluvat osallistumiset joidenkin yhdistysten ym.tahojen toimintaan. Olen 'innokas talkoilemaan' monissa 'jutuissa'.

Ruoveden kunnan tärkein asia on kunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen. Viime vuosina kunnan väkiluku on huolestuttavasti vähentynyt ja ikärakenne vanhentunut. Panostusta on lisättävä toimivien yritysten sekä uusien työpaikkojen saamiseksi kuntaamme. Lapsiperheiden saaminen muuttamaan Ruovedelle on erityisen tärkeää. Ruoveden tulee 'ylittää uutiskynnys' valtakunnallisesti myös myönteisissä uutisissa eikä vain uutisissa korkeasta veroäyristä tai väkiluvun vähenemisestä.

Kunnan talous on saatu kuntoon talouden tasapainoituspaketin avulla, apuna lienee ollut myös turvapaikanhakijoiden tuomat valtionavut. Kunnan talous on pystyttävä pitämään myös tulevaisuudessa tasapainossa. Kunnossa oleva talous on itsenäisen kunnan elinehto.

Terveyspalveluiden saamisessa omasta kunnasta on pidettävä ruovesiläisten puolta. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut tulee säilyttää Ruovedellä. Niille ikääntyville kuntalaisille, jotka eivät selviä omassa kodissa ilman ulkopuolista apua, pitää olla tarjolla riittävästi kotipalvelua tai tarpeen mukaisia palveluasumispaikkoja.

Tutustu Ruoveden kokoomuksen vaaliohjelmaan 2017  RUOVEDEN KOKOOMUS-ELINVOIMAISUUDEN PUOLESTA,  olen täysin ohjelman sisältämien ajatusten takana

IRJA ehdokas n:o 12