Lahtinen Janne

Janne

Minä ja metsät

Olen 46-vuotias Visuvesiläinen poikamies. Olen opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa (Aalto yliopisto) paperitekniikka ja toisena syventymiskohteena teollisuustaloutta. Elän metsästä ja kannatan nykyaikaisesti hoidettujen metsien taloudellisesti hyödyntämistä, mutta arvostan myös luontoarvoja. Tästä on esimerkkinä Ruovedelle perustamani 10 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue. Metsissä minua vetää puoleensa elinkeinon lisäksi erityisesti niiden jatkuva muuttuminen kasvun, vuodenaikojen kierron ja omien toimieni mukaan. Tutuistakin metsistä löytyy aina jotakin uutta kerta toisensa jälkeen. Väheksyä ei voi myöskään näin selkärankareumaa sairastavana, metsien tarjoamaa ulkoilu- ja hyötyliikuntamahdollisuutta metsätöiden ja tarkistuksien myötä.

Yksityistiet

Metsiin liittyy usein myös yksityistiet, joihin liittyviä asioita olen ollut hoitamassa tielautakunnan jäsenenä tällä valtuustokaudella. Yksityistieasiatkin ovat murroksessa tulevan maakuntauudistuksen ja valmisteilla olevan yksityistielain takia. Tielautakunta on hoitanut erilaisia toimitus- ja muutoksenhakutehtäviä sekä muita hallintoasioita. Tiekunnille merkittävin asia on ollut tielautakunnan niille vuosittain myöntämät kunnossapitoavustukset. Ruovesi on tukenut uusia tiekunta myös ilmaisella perustamis- ja yksiköintipalveluilla.

Aika näyttä millainen uudesta yksityistielaista lopulta tulee, mutta luonnoksen mukaan tielautakunnat lopetettaisiin ja tehtävät siirtyisivät Maanmittauslaitokselle, käräjä-/maaoikeudelle ja perustettavalle valtion lupa- ja valvontavirastolle. Tämä nostaisi tiekuntien kustannuksia ja veisi asioinnin kauemmaksi tienkäyttäjistä. Mielestäni Ruoveden täytyy säilyttää vähintäänkin omaehtoinen tuki- ja neuvontapalvelu, jotta paikallinen asiantuntemus säilyy kunnassa ja pientenkin tiekuntien on helppoa saada apua teiden hallinnointiin ja avustuksia niiden ylläpitoon. Lakiluonnoksessa positiivista on se, että siinä ehdotetaan siirrettäväksi lisää valtaa ja vastuuta suoraan tiekunnille. Erityisesti pieniä tiekuntia auttaisi myös mahdollinen ALV-palautusjärjestemä.

Tärkeitä teemoja ensi valtuustokaudelle

- Yhteistyön parantaminen. Ei ole kunnan etu jos valtuuston kokouksessa on 21 erilaista mielipidettä. Parhaat ratkaisut syntyvät ryhmien sisällä keskustelemalla ja sen jälkeen ryhmien välillä avoimesti neuvottelemalla.

- Yhteisen vision luominen millainen kunta haluamme olla maakuntauudistuksen jälkeen.

- Strategia kuinka toteutamme vision ja miten se rahoitetaan.

- Riittävien ja laadukkaiden resurssien hankkiminen, jotta asiat voidaan valmistella paremmin ja ennen kaikkea riittävän ajoissa. Viime vaiheen lausunnoilla esim. Elylle, maakunnille ja valtiolle korjataan korkeintaan selvät virheet, mutta ei enää muuteta isoja linjoja. Parhaassa tapauksessa osaisimme jopa ennakoida meille tärkeitä muutoksia.

- Tehdään perusteellinen analyysi mitkä ovat vahvuutemme ja heikkoutemme houkutella eri-ikäisiä tänne asumaan. Merkittävät tekijät vaihtelevat elämäntilanteen mukaan ja myös eri kylillämme on omat vetovoimatekijät. Miten voimme erottua positiivisesti naapurikunnistamme? Työpaikat ovat tärkeitä, mutta voidaanhan Ruovedeltä käydä myös naapurissa töissä. Nyt tuntuu, että enemmänkin muualla asuvat käyvät täällä töissä. Väitän, että suurin potentiaali saada uusia asukkaita on valokuituhankkeiden ja järvenrantatonttien johdosta kylissämme!

- Lisäpanostus kulttuuriin ja luontomatkailuun. Potentiaali on hyödynnettävä paremmin myös markkinoinnissa ja Ruovesi-brändin rakentamisessa.

- Ulkoilu- ja liikuntapaikoista huolehtiminen. Olisi hyvä koota tieto harrastusmahdollisuuksista ja ulkoilureiteistä yhteen paikkaan.

- Lukion puolesta pitää taistella kaikin mahdollisin keinoin myös jatkossa.

- Sähköisten palvelujen edelleenkehittäminen. Lupaprosessit ja tiedonsaanti pitää olla nopeaa, helppoa ja ajantasaista. Sähköiset tietopankit helpottavat myös henkilöstömuutoksissa tiedon siirtymistä.

- Tarkoituksenmukaiset investoinnit. Esimerkiksi Visuvedellä ei investoitu kaava-alueella tien asfalttipintaan ja katuvalaistukseen koska se ei ollut välttämätöntä. Rahaa säästyi vaikuttavuudeltaan toivottavasti parempaan kohteeseen.

- Keiturin Sotea johtaa sen hallitus. Sinne on saatava ulkopuolisia terveydenhuollon, talouden ammattilaisia maallikkojen tilalle. Kaikki lähtee hyvästä johtamisesta. Hallitusammattilaiset kannattaa löytää vaikka se vähän maksaisikin.

 

Yhteystiedot ja luottamustoimet

janne.lahtinen@phpoint.fi

050 511 1971

 

Varavaltuutettu

Tielautakunnan jäsen

Ympäristölautakunnan ja Teknisen lautakunnan varajäsen

Asunto Oy Kirkkokangas hallituksen pj. 2013-2015

Ruoveden Kokoomuksen hallituksen jäsen