Toimintasuunnitelma 2020

Ruoveden Kokoomus ry:n toimintasuunnitelma 2020

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä näkyvyys kunnallistoiminnassa ja tuoda aktiivisesti esille Kokoomuksen esityksiä. Huolehdimme paikallisyhdistyksemme yhtenäisyydestä ja haluamme parantaa edelleen yhteistyötä muiden valtuustoryhmien kanssa. Tehdään yhteistyötä Ruoveden Senioreiden kanssa, jotta voitaisiin järjestää vuosittain keskustelutilaisuus, jota kutsuttaisiin alustamaan Kokoomuksen kansanedustaja tai muu mielenkiintoinen asiantuntija.

 

Sote-asiat on vihdoin saatava kuntoon irtaantumalla Keiturin Sotesta ja neuvottelemalla uusi yhteistoiminta-alue Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Ruovesiläisten palvelut tulee järjestää paikallisesti ja taloudellisesti kestävästi.

 

Kunnan talouden tasapainosta tulee pitää kiinni tehostamalla toimintoja ja investoimalla järkevästi. Veronkorotuksia pyritään jatkossa välttämään.

 

Haluamme panostaa Ruoveden vetovoimaan pysäyttääksemme kunnan asukasluvun lasku parantamalla lapsiperheiden palveluita.  Kaavoituksilla edistetään tarpeiden mukaista asuinrakentamista sekä parannetaan palvelu- ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. Valokuituhankkeiden sekä uuden päiväkodin valmistumisten luomat mahdollisuudet tulee hyödyntää tehokkaasti kunnan markkinoinnissa ja palveluissa.

 

HALLINTO

Paikallisyhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Sen tavoite on kokoontua kesää lukuun ottamatta kuukausittain sisäisen tiedonkulun ja yhdistyksen yhteisen linjan muodostamisen takia. Hallituksen kokouksiin kutsutaan jatkossakin myös koko valtuustoryhmä ja tarvittaessa muitakin kokoomuslaisia myöntäen heille läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden osallistujamäärää pyritään lisäämään.

 

RUOVEDEN KOKOOMUS 100 VUOTTA

Ruoveden Kokoomus täyttää 100 vuotta. Hallitus järjestää juhlan kunniaksi kesätapahtuman, jonne kutsutaan yhdistyksen jäsenten lisäksi piirin ja naapuriyhdistysten edustajia sekä yleisesti kaikki Kokoomus-toiminnasta kiinnostuneet.

 

TIEDOTTAMINEN

Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta pääasiassa netin kotisivuilla ja facebookissa. Selkiytetään kotisivujen ilmettä karsimalla sieltä turhaa tietoa ja huolehtimalla tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kevät- ja syyskokouskutsut sekä muut ilmoitukset ja kannanotot julkaistaan Ruovesi-lehdessä. Hallituksen ja valtuustoryhmän tiedotuksessa käytetään sähköpostia sekä whatsapp-ryhmäviestejä. Harkitaan myös jäsenviestien käyttöönoton mahdollisuutta, mikä edellyttää jäsenten yhteystietojen ajantasaistamista.

 

TOIMINNAN RAHOITUS JA JÄSENHANKINTA

Kaikilta Kokoomuksen listoilta valituilta kunnan luottamushenkilöiltä peritään 10% luottamushenkilövero paikallisyhdistykselle ja heidät on myös velvoitettu liittymään Kokoomuksen jäseneksi poislukien sitoutumattomina vaaleissa ehdokkaana olleet henkilöt.

 

Ruoveden Kokoomuksen jäsenmäärät ovat edelleen huolestuttavasti laskussa. Hallituksen pitää todella miettiä keinoja tehostaa jäsenhankintaamme. Samalla on hyvä tehdä työtä 2021 kuntavaaliehdokkaiden löytämiseksi. Uusia jäseniä ja erityisesti vaaliehdokkaita olisi hyvä tutustuttaa yhdistyksen toimintaan hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tämän lisäksi nykyisiä jäseniämme pitää osallistaa paremmin yhdistyksen toimintaan.

 

KOULUTUS

Kannustamme jäseniä osallistumaan tarpeidensa mukaan puolueen järjestämiin koulutuksiin sekä mahdollisiin kunnan infoihin ja seminaareihin.

 

EDUSTUS KOKOOMUKSEN TOIMINNASSA

Osallistumme vähintään jäsenmäärämme edellyttämässä määrässä piirin ja puolueen kokouksiin sekä eri valtuuskuntien toimintaan unohtamatta myöskään yhdistyksemme, piirin tai muiden yhteistyötahojen järjestämiä vapaamuotoisia tilaisuuksia ja tapaamisia. Marko Kivi kuuluu Pirkanmaan Kokoomuksen hallitukseen ja Timo Ikkala jatkaa maaseutuvaltuuskunnan toiminnassa.

PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2013.pdf (44 kB)
Toimintasuunnitelma 2013
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2014.pdf (51 kB)
Toimintasuunnitelma 2014
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2015.pdf (51 kB)
Toimintasuunnitelma 2015
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2016.pdf (86 kB)
Toimintasuunnitelma 2016
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2017.pdf (86 kB)
Toimintasuunnitelma 2017