Toimintasuunnitelma 2021

RUOVEDEN KOKOOMUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2021

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä näkyvyys kunnallis toiminnassa ja tuoda aktiivisesti esille Kokoomuksen esityksiä. Huolehdimme paikallisyhdistyksen yhtenäisyydestä ja haluamme parantaa edelleen yhteistyötä muiden valtuustoryhmien kanssa.

Haapasaaren leirintäalueen tulevaisuus askarruttaa. Tällä hetkellä vuokrasopimus on vuoden 2022 loppuu asti. Mikä antaa aikaa suunnitella alueen tulevaisuutta

Kunnan talouden tasapainosta tulee pitää kiinni tehostamalla toimintoja ja investoimalla järkevästi. Veronkorotuksia pyritään olla tekemättä.

Uusi päiväkoti pidetään yhtenä valttina markkinoinnissamme kuntaa tänne muuttaville lapsiperheille. Lisäksi meidän tulee pitää myös muut kyläkoulut elinvoimaisina. Ja tukea hyviä asumismahdollisuuksia eri puolilla kuntaa. Meidän erinomaisia liikuntamahdollisuuksia Sivistyskeskuksen ympärillä tullaan vielä kehittämään. Padel kenttä voisi olla seuraava lisäys kunnan tarjoamiin hyviin urheilu mahdollisuuksiin. Entiselle päiväkodille pyritään löytämään kuntalaisia ja muualta tulleita palveleva tarkoitus.

Matkailu on yksi tärkeä toimintamuoto ja sitä tullaan edesauttamaan mahdollisuuksien mukaan. Korona-kesä 2020 näytti että Ruoveden kauniit maisemat houkuttelivat matkailijoita ympäri Suomea. Helvetinkolun tilanne on erinomainen ja aluetta voidaan suunnitella kehitettävän lisää. Lisäksi Ruoveden Laivarantaan voitaisiin siirtää vanhoja aittoja joissa paikalliset käsityöläiset voisivat myydä tuotteita matkailijoille.

HALLINTO

Paikallisyhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Sen tavoite on kokoontua kesää lukuun ottamatta kuukausittain sisäisen tiedonkulun ja yhdistyksen yhteisen linjan muodostamisen takia. Hallituksen kokouksiin kutsutaan jatkossakin myös koko valtuustoryhmä ja tarvittaessa muitakin kokoomuslaisia myöntäen heille läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden osallistujamäärää pyritään lisäämään.

KUNTAVAALIT 2021

Ruoveden Kokoomus tavoitteena on olla Kuntavaalien 2021 suurin puolue. Tavoite on kova ,mutta realistinen. Ehdokasasettelussa on pyritty saamaan eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia ehdokkaita mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi ehdokashankinnassa on pyritty ottamaan huomioon eri alueiden edustus. Paikallisyhdistys järjestää vaalitapahtumia kevään aikana.

TIEDOTTAMINEN

Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta pääasiassa netin kotisivuilla ja facebookissa. Selkeytetään kotisivujen ilmettä karsimalla sieltä turhaa tietoa ja huolehtimalla tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kevät- ja syyskokous kutsut sekä muut ilmoitukset ja kannanotot julkaistaan Ruovesi-lehdessä. Hallituksen ja valtuustoryhmän tiedotuksessa käytetään sähköpostia sekä whatsapp-ryhmäviestejä. Harkitaan myös jäsen viestien käyttöönoton mahdollisuutta, mikä edellyttää jäsenten yhteystietojen ajantasaista mista.

TOIMINNAN RAHOITUS JA JÄSENHANKINTA

Kaikilta Kokoomuksen listoilta valituilta kunnan luottamushenkilöiltä peritään 10% luottamushenkilö vero paikallisyhdistykselle ja heidät on myös velvoitettu liittymään Kokoomuksen jäseneksi poislukien sitoutumattomina vaaleissa ehdokkaana olleet henkilöt.

Ruoveden Kokoomuksen jäsenmäärää pyritään lisäämään vaalitilaisuuksissa ja uusien ehdokkaiden tullessa kunnallisvaaliehdokkaaksi. Lisäksi tuloja tuo 100-vuotisjuhla historiikin myynti.

KOULUTUS

Kannustamme jäseniä osallistumaan tarpeiden mukaan puolueen järjestämiin koulutuksiin sekä mahdollisiin kunnan tiedotustilaisuuksiin ja seminaareihin

EDUSTUS KOKOOMUKSEN TOIMINNASSA

Osallistumme vähintään jäsenmäärän edellyttämässä määrässä piirin ja puolueen kokouksiin sekä eri valtuuskuntien toimintaan unohtamatta myöskään yhdistyksemme, piirin tai muiden yhteistyötahojen järjestämiä vapaamuotoisia tilaisuuksia ja tapaamisia. Vuonna 2021 meillä ei ole edustusta Pirkanmaan Kokoomuksen hallituksessa. Timo Ikkala ja Jali Kontuniemi jatkaa maaseutuvaltuuskunnan toiminnassa.