10 Lahtinen Janne

Minä ja metsät

Olen 50-vuotias syntyperäinen visuvesiläinen. Olen opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa (Aalto yliopisto) Espoossa paperitekniikkaa ja teollisuustaloutta. Seuraan päivittäin monipuolisesti uutisia ja urheilua Suomesta ja maailmalta. Kuuntelen paljon erilaista musiikkia, mutta pidän erityisesti blues-musiikista. Kun korona joskus hellittää, olisi mukava lähteä kaupunkilomalle ja päästä nauttimaan muutaman hyvän ystävän kanssa fine diningista.

Elän metsästä, taloudellisesti, fyysisesti kuin henkisestikin. Metsät ovat minulle elinkeino, mukavin ulkoilu- ja hyötyliikuntapaikka sekä rauhoittumisen paikka luonnon kiertokulkua seuraten. Olen perustanut 10 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen ja arvostan luontoa, mutta se ei ole ristiriidassa metsien taloudellisen hyödyntämisen kanssa. Hakkuuttamalla ja hoitamalla metsiä, turvataan niiden kasvu tulevaisuudessakin ja näin varmistetaan myös hiilinielun säilyminen. Toimintani on jo nyt hiilineutraalia ja metsäni kompensoivat myös läheisteni aiheuttamat CO2-päästöt.

Elinvoima Ruoveden strategian kulmakivi

Ruoveden tulevaisuus on sidottu asukaslukuun ja väestörakenteeseen. Kuuluimme tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen näivettyviin kuntiin eli sellaisiin, joiden väkiluku laskee, yritystoiminta heikkenee ja verotulot laskevat. Meille on elintärkeää tehdä kaikkemme tuon kehityksen kääntämiseksi eli kuntastrategiassa pitää kaikki toimet peilata siihen tukeeko se positiivista väestökehitystä. Monia hyviä asioita on jo tehty: uusi päiväkoti, lukion kehitys, rantaosayleiskaava, valokuituverkot kyliin. Lisäksi meillä on muutamia hyviä vetovoimatekijöitä annettuna: hyvä sijainti keskellä Suomea ja kohtuullisen lähellä kasvukeskus Tamperetta sekä kaunis luonto vesireitteineen. Tämän takia meidän ei pidä alistua näivettymisen kierteeseen vaan panostaa markkinointiin ja houkutella kesäasukkaita tai naapurikuntien täällä työssäkäyviä muuttamaan tänne. Etätyöt tai tulevaisuuden kaksoiskuntalaisuus voivat mahdollistaa opiskelun tai töiden perässä täältä lähteneet nuoret palaamaan. Väestökadon pysäyttäminen tukee taloutta ja yritystoiminnan mahdollisuuksia, joka taas varmistaa kuntalaisille tarvittavien palvelujen säilymisen ja kehittämisen.

Ruoveden politiikka

Pienen kunnan paikallispolitiikka eroaa melkoisesti valtakunnan vastaavasta. Täällä ei vaalien ja paikkajakojen jälkeen puoluepolitiikkaa juurikaan huomaa vaan yhteistyötä täytyy tehdä kaikkien kanssa ja jokaista mielipidettä kunnioittaa. Ainakin Kokoomuksessa paikallisyhdistys päättää Ruoveden asioita koskevista kannoistaan hallituksessa ja valtuustoryhmässä täysin itsenäisesti. Hyvä valmistelu ja keskustelu mahdollistavat ryhmäpäätökset, jotka taas selkeyttävät toimintaa kunnanvaltuustossa toisten ryhmien kanssa. Kokoomuksessa ei kuitenkaan koskaan painosteta ketään ryhmäpäätöksen taakse vaan ne saavutetaan keskustelemalla tai sitten hyväksymme, että meillä on erilaisia näkökantoja.

Ruovedellä tarvitaan todellista ryhtiliikettä yhteistyön parantamiseksi valtuustoryhmien välillä ja viranhaltijoiden kanssa. Tämä korostuu jos vaaleissa tulee valituksi useampikin uusi ryhmä. Ei ole kunnan etu jos valtuuston kokouksessa on 21 erilaista mielipidettä. Parhaat ratkaisut syntyvät ryhmien sisällä keskustelemalla ja sen jälkeen ryhmien välillä avoimesti neuvottelemalla. Kiire ei saa olla esteenä kuntalaisten osallistamisessa, asioiden perusteellisessa valmistelussa tai harkittujen päätösten tekemisessä.

Olen toiminut tällä valtuustokaudella ympäristölautakunnassa ja tuurannut satunnaisesti varajäsenenä myös teknisessä lautakunnassa. Ympäristölautakunnassa olemme hoitaneen muiden jäsenten kanssa hyvinkin yksimielisesti ja hyvässä yhteishengessä kaavoitusta ja monenlaista luvitusta rakentamisen ja ympäristövalvonnan saroilla. Ensi kaudella toivoisin pääseväni teknisen tai elinvoimalautakunnan jäseneksi. Jatkan mielelläni toimintaa yhteisten asioiden puolesta myös Kokoomus-puolueessa ja sen paikallisyhdistyksen hallituksessa.

 

Yhteystiedot ja luottamustoimet

janne.lahtinen@phpoint.fi

050 511 1971

 

Kunnanvaltuuston varavaltuutettu

Ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja

Teknisen lautakunnan varajäsen

Ruoveden Kokoomuksen hallituksen jäsen

Ruoveden Seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen