3 Karala Salla

Olen 39-vuotias kirjanpitäjä ja yrittäjä Ruovedeltä. Valitsin Kokoomuksen puolueekseni, koska se on Suomen yrittäjämyönteisin puolue.
Työskentelen perheyrityksessämme kirjanpitäjänä ja kesäisin pidän omaa kesäpuotia, Pehtoorin Puotia. Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi koira ja neljä kissaa.  

Koulutukseltani olen matkailuvirkailija ja       matkustaminen onkin yksi lempiasioistani elämässä, nähdä ja kokea uusia kulttuureita, tavata  uusia ihmisiä. Viihdyn mökillämme Virroilla, valo-kuvaan ja teen erilaisia käsitöitä. 

Ruovedelle palasin vuonna 2009. Ruovedelle meitä  houkutteli edullisen asumisen lisäksi luonto ja  tietenkin työ. Ruovesi on elinvoimainen paikkakunta, mutta jotta se myös säilyy sellaisena,  tarvitsemme lisää uusia kuntalaisia. Kuinka siis houkutella nuoret aikuiset paikkakunnalle opiskelujen jälkeen, töihin ja perhettä perustamaan? Tämä tulee olemaan iso haaste kaikille tuleville  kuntapäättäjille. 

 

 

 

 

 

 

Ilokseni voin todeta, että Ruovedellä on uusi upea päiväkoti, kaksi kyläkoulua ja lukio. On ehdottoman tärkeää että kyläkoulut säilyvät myös tulevaisuudessa toiminnassa. Haluan olla mukana ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja mielestäni Ruovedelle tarvitaankin  enemmän resursseja aktiivisten ja innovatiivisten ohjaajien palkkaamiseen. On selvää että toimivat ja etenkin ohjatut palvelut ehkäisevät syrjäytymistä. Tämä koskee ihan  kaikenikäisiä kuntalaisia, ei pelkästään nuoria. 

Senioritoiminta on vilkasta ja Ruovedeltä löytyykin mm. paljon aktiivisia yhdistyksiä. Jotta seniorit myös pysyvät virkeinä ja terveinä, meidän pitää pystyä tarjoamaan heille  monipuolista, virikkeellistä toimintaa, yhdessäoloa ja retkiä. 

On myös tärkeää että kaikki kuntalaiset, asuinpaikasta riippumatta, saavat yhdenvertaista ja  laadukasta hoitoa. Lääkäri-, mielenterveys-,ja päihdehoitopalvelut on jatkossakin pystyttävä  pitämään paikkakunnalla. Jos hoitoa tarvitsee, sinne on myös päästävä ilman että heti pitää matkustaa lähimpään kaupunkiin. 

Kuntamme elinvoimaisuuden ylläpitämiseen tarvitsemme uusien kuntalaisten lisäksi myös  uusia yrittäjiä ja niiden myötä työpaikkoja, unohtamatta kuitenkaan jo olemassaolevia yrittäjiä.  Kaikkia kuntamme yrittäjiä tulisi kohdella tasapuolisesti. 
Toivon että kuntalaisten, etenkin nuorten, äänet saataisiin paremmin kuuluviin. Että Päättäjät  ottaisivat enemmän huomioon myös kuntalaisten ehdotuksia ja ideoita viihtyisämmän  Ruoveden puolesta. 

Ruoveden kunnan pelisäännöt ovat hieno asia. Yhteistyö ja avoimuus henkilöön tai  puolueeseen katsomatta on ensiarvoisen tärkeää. Päätöksenteon tulee olla avointa ja julkista,  koskee se sitten kunnanhallituksen tai lautakuntien kokouksia. 

 

Näillä ajatuksilla asetun ehdolle, 

Viihtyisän Ruoveden puolesta

 

Salla Karala, nro 3

 

Yhteystiedot ja luottamustoimet 

salla.karala@gmail.com

 

Pohjois-Pirkanmaan Psoriasisyhdistys, sihteeri 

Ruoveden Karjalaisseura, hallituksen jäsen