9 Kärkelä Irja

Olen hiljattain 70-vuotta täyttänyt eläkeläinen Väärinmajasta. Olen työskennellyt koko työaikani, 35 vuotta pankissa. Läheisiini kuuluvat puolisoni Reijo sekä kolme perheellista lasta sekä kuusi lastenlasta. Olen ollut kunnanvaltuuston jäsen kuluvalla valtuustokaudella sekä kahdella edellisellä kaudella. Lisäksi olen ollut kolme kautta teknisen lautakunnan jäsen, sekä myös ympäristölautakunnan jäsen tällä vaalikaudella. Ruoveden seurakunnan toiminnassa olen ollut aiemmin luottamushenkilönä noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Nyt olen kirkkoneuvoston jäsen kaudella 2021-2022. Myös Ruoveden seurakunnan messuavustajatoiminnassa olen mukana. Lisäksi eläkeläisen päiviini kuuluvat osallistumiset joidenkin yhdistysten ym.tahojen toimintaan. Olen innokas 'talkoilemaan' monissa 'jutuissa'.

Ruoveden kunnan tärkein asia on kunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen. Viime vuosina kunnan väkiluku on edelleen huolestuttavasti vähentynyt ja ikärakenne vanhentunut. Panostusta on lisättävä toimivien yritysten sekä uusien työpaikkojen saamiseksi kuntaamme. Lapsiperheiden saaminen muuttamaan Ruovedelle on erityisen tärkeää. Uuden päiväkodin valmistuminen on myönteinen asia perheille. 

Tulevalla vaalikaudella olemme 'uuden edessä', kun sotepalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi. Toiveena tietysti on, että palvelut säilyisivät nykyisellä tasolla, mutta päätös palvelujen laajuudesta tehdään muualla. Hyvinvointipalvelut palvelut jäävät edelleen kunnan vastuulle. Lisäksi myös osa kunnan verotuloista siirtyy maakunnille. Siitä huolimatta kunnan talous on pystyttävä pitämään myös tulevaisuudessa tasapainossa. Kunnossa oleva talous on itsenäisen kunnan elinehto.