12 Marttila Virve

 

 

VAALITUSINA  12

Jätän alle edellisen tekstini, joka edelleen kuvaa paljon ajatuksiani. Elämä tuntuu olevan kohtuullisen tasaista. Vaihdoin kuitenkin työpaikkaa ja olen päässyt kokeilemaan esimiestehtäviä. Nyt toimin hyvinvointipalveluiden päällikkönä Mäntänvuoren Terveydessä naapurikunnassa. Ikääkin on tullut, ja tietenkin kokemusta. Työn muuttuessa olen jättänyt osan yhdistystoiminnasta taakseni. Toisaalta kausi valtuutettuna, sekä sivitys- ja perusturvalautakunnan jäsenenenä on ollut vaativa ja antoisa. Asiat joihin olen saanut päätöksenteossa vaikuttaa, ovat olleet tärkeitä ja osaamisestani on ollut niissä hyötyä. Koen edelleen, että minulla olisi intoa olla vaikuttamasa yhteisiin asioihin. Nyt valitsin kuitenkin vaalinumeroni mukaan tusinan konkreettisia asioita joihin Ruovedellä tulisi mielestäni panostaa.

1. Annetaan onnistua, koitetaan kitkeä kateutta. 

2. Ruovedellä on taatusti lähialueiden upein kotiseutumuseo, sen nostaminen ja kunnostaminen olisi tarpeen, oikea kulttuuri ja kotiseututeko.

3. Tuetaan vireitä yhteisöjä, yhdistyksiä ja seuroja. Ne tekevät talkoovoimin yhteistä hyvää, elinvoimaista Ruovettä.

4. Lasten ja nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa. Pyydetään lasten ja nuorten kannanottoja heitä koskevissa asioissa esimerkiksi sähköisillä kyselyillä. Tämä on hyvää yhteiskunnallista kasvatusta joissa alansa ammattilaiset voivat lapsia ja nuoria tukea vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin. 

5. Laadukas perusopetus säilytettävä - koulun tehtävä on olla turvallinen kasvatusympäristö. Lukiotoimintaa tulee edelleen kehittää, olisiko myös ammattikoulutusyhteistyö mahdollista?

6. Itsenäinen yhteistyökykyinen Ruovesi. Monissa asioissa olisi hyödyllistä ja kustannustehokasta selvittää yhteistyön mahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneita voi olla lakisääteisen palvelutuotannon järjestämisessä naapurikunnat, yritykset ja esim. seurakunta.

7.Tuetaan yrittäjyyttä, työntekoa, pärjäämistä. Paikallisuus kunniaan.

8. Päätöksenteon tulee olla avointa ja oikeudenmukaista. Kantansa pitää uskaltaa sanoa ja perustella. Toivon, että tuleva valtuusto kykenee yhteisiin päätöksiin. 

9. Muutos on mahdollisuus. Muutoksia on väistämättä tulevalla valtuustokaudellakin tulossa. Muutoksen vastustaminen ei vie asioita eteenpäin, pitää luoda rakentavaa keskustelukulttuuria.

10. Kunnan talouden seuranta on yksi valtuutetun ja lautakunnan jäsenen tärkeimmistä tehtävistä. Kunta käyttää kuntalaisten rahaa. Verot ovat jo nyt todella korkealla, joten on valvottava, että maksetuille euroille saadaan vastinetta, jotta kkorotuspainetta ei tulisi.

11. Kuntoportaat puuttuu edelleen, josko ne nyt saataisiin. Muutoin liikuntapalvelut on on Ruovedelle monipuoliset, toivottavasti niitä hyödynnetään.

12. Kunta voi ja sen pitää vaikuttaa sote-muutoksessa. Palveluita tulee tarjota laadukkaasti erilaisissa kanavissa, niin paikallisesti kuin digipalveluina.

 

Kiitos jos kannatat!

 

Virve 12

 

 

 

Keitä me ollaan?

 

Olen 39 -vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja Ruovedeltä. Työskentelen mielenterveystoimistossa ja koulupsykiatrisena sairaanhoitajana Ruovedellä. Perheeseeni kuuluu mies, ja kolme lasta. Lapset ovat 9, 13 ja 17 -vuotiaita. Puolisoni toimii pienyrittäjänä, sekä kuljetus- että autokouluyrittäjänä. Asumme vanhassa Vasun -päärakennuksessa, jota ”elämäntaparemontoimme”. Olen kunnassa ollut Pesäpallojaostossa jäsenenä, aiemmin myös RuoSkA:n hallituksessa, kolmen lapsen ja omieni erilaisten harrastusten kautta olen tutustunut kunnan eri harrastusmahdollisuuksiin ja kulttuuritarjontaan. Mieheni yrittäjyyden kautta pienyrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet maaseudulla ovat myös minun arkeani. Nykyään kuulun ammattiosastoni Tehy:n hallitukseen ja toimin varapuheenjohtajana. Olen mukana myös seurakunnan luottamustoimissa. Olen toiminut myös sivistyslautakunnan jäsenenä. Asioista selvää ottaminen ja vaikuttamaan pyrkiminen on osoittautunut mielenkiintoiseksi uuden oppimiseksi, joten siksi päätin asettua ehdolle. Olen helposti lähestyttävä, tavallinen perheenäiti.

 

Kuntapolitiikassa persoonalla on iso merkitys, toivonkin että äänestäjät valitsevat sellaisen ehdokkaan joka uskaltaa sanoa ja kyseenalaistaakin tarvittaessa. Olen avoimen, keskustelevan kuntapolitiikan kannattaja. Asioiden valmistelussa pitää vaatia asiantuntemusta ja päättäjänä ymmärtää mitä päättää. Kokoomuksen valitsin puolueekseni siksi, että se on näyttäytynyt kunnassamme kehityshalukkaimpana ja vastuuta ottavana puolueena.

 

SOTE

 

Vaikka oletus on, että vuonna 2019 SOTE-asiat siirtyisivät kunnalta maakunnalle, on kuitenkin mahdollista että valtiovallan päätökset viivästyvät ja … niin, ollaan edelleen Virtain päätösten varassa, ja silloin toivoisin, että Ruoveden kunnan päätöksentekijöissä olisi tarpeeksi rohkeita päättäjiä muutokseen... minä lupaisin olla rohkea.

 

Mikäli SOTE ei kaadu, niin maakuntauudistus 2019 nykytiedon mukaan turvaa kaikille sosiaali-ja teveyspalvelut ja mikä parasta, voi itse olla valitsemassa hoitopaikkaansa. Voikin kysyä: haluaisinko, että maakunta ostaisi minun tarvitsemani terveyspalvelut sellaiselta firmalta, jossa EI olisi töissä sellaisia terveysalan ammattilaisia (esim. lääkäreitä), joita hoitamiseni vaatisi?

 

  • Ruovesiläisten, eli meidän kannalta on odotettavissa ainakin mahdollisuus parempaan, kuin nykytilanne. Myös kuntatalouden kannalta tilanne on tasapainoisempi kuin nyt, kun kunnassa on hyvin vähän keinoja vaikuttaa SOTE-kuluihinsa. Hyvinvointivaltion mittahan on se kuinka hyvin se huolehtii heikoimmistaan. Siksi vanhusten, lasten, nuorten, sairaiden, vammaisten ja vähäosaisten puolestapuhujia tarvitaan.


ELINVOIMAINEN KUNTA MAHDOLLISTAA

 

Mikä sitten mahdollistaa hyvinvoivan kunnan – veronmaksajat, siksi hyvä työllisyys ja siihen panostaminen kannattaa. Miten mahdollistaa työllisyys? -työpaikoilla, kunnalla ei enää ole mahdollisuutta työllistää montaakaan, joten kunnan merkittävä tehtävä on tukea ja mahdollistaa yrittäjyyttä, ja erityisesti työllistämiseen tähtäävää yrittäjyyttä. Mitä kunta voisi tehdä? - olla joustava kumppani, mahdollistaa yrittäminen joustavalla päätöksenteollaan, luoda innokasta elinkeinopolitiikkaa ja tarjota hyviä työnhakijoita. Miten kunta voi vaikuttaa työnhakijoihin? - mahdollistaa yhdessä yrittäjien kanssa kaikille nuorille 8-9 luokan kesällä kesätyöjakson. Ikäluokat ovat senverran pieniä, että tällaiset satsaukset kannattavat nuoriin. Nuorena saatu kokemus oman rahan ansaitsemisesta on kannustin hankkia ammatti, jolla voi saada työpaikan tai työllistää itsensä yrittäjänä. Kunnassa pitää olla tarjolla myös asuntoja kuntaan muuttaville. Pitääkö kunnan rakennuttaa uusia asuntoja? -Ei, mutta pitää tukea rakennuttajia, niin että yrittäjän riski sijoittaa Ruoveteen olisi kannattava tai houkutteleva ottaa. Kunnan pitää pitää pitää huolta myös omistamistaan asunnoista, jotta vuokra-asuminenkin on mahdollista koko kunnan alueella. Myös ikä-ihmisten asumista ja palvelujen saatavauutta tulee kehittää edelleen.

 

Elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin kuuluu edellämainittujen lisäksi se että kunnassa viihdyttään. Viihtyvyyteen vaikuttaa hyvät harrastusmahdollisuudet, joita kunta voi päätöksillään tukea. Ruovedellä on jo kohtuullisen laaja kulttuuritarjonta, kunta voi osallistua, ja olla tapahtumissa esillä, luoda näin positiivista imagoa tapahtumaystävällisenä aktiivisena kuntana. Tällä hetkellä tärkeää olisi selvittää kuinka on mahdollista palkata vahtimestari tms. työntekijä koululle, se mahdollistaisi edelleen koulun monipuolisen käytön ja ohjaisi siellä käyvien lasten ja nuorten käytöstä sellaiseksi, että yhteistä omaisuuttamme, kuten koulua saa ja pitää käyttää, mutta ei tärvellä. Ovien lukitseminen hankaloittaa monien elämää, jotka ovat voineet käyttää koulua harrastusten välisenä odotustilana tms.

 

Yhtenäiskoulun yhteinen kehittäminen yhdessä Visuveden- ja Jäminkipohjan koulun, sekä lukion kanssa on tärkeää ja väistämätöntä, koska ikäluokat pienenvät, kulujenkin tulee pienentyä, se tarkoittaa, että olemassaolevat resurssit pitää saada maksimaaliseen käyttöön. Kehittäminen on kuitenkin yhteistyötä ja asioista pitää pystyä keskustelemaan asiallisesti ja avoimesti ja ammattitaitoa arvostaen. Hyvin tärkeää on kaikista heikoimpien oppilaiden oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen, pitää pystyä hyödyntämään erityisopetusta, joka varmasti tulee kustannussäästöinä takasin myöhemmin lapsen elämässä. Päivähoidon tilakysmys tulee ratkaista kestävällä tavalla tulavaisuudessa, jotta jatkossakin lasten hyvä ja turvallinen hoito onnistuu. Uimataidon heikkeneminen on valitettva tosiasia ja toivonkin, että uimakoulu uimahallissa mahdollistettaisiin lapsille, joko osana perusopetusta tai muutoin kunnan järjestämänä, onhan kyseessä kuitenkin merkittävä kansalaistaito.

 

Ikääntyvien aktiivisuutta pitää tukea, se on kuitenkin kysymys minkä ratkaisuun pitää ottaa vahvasti mukaan ikäihmisten omat toiveet. Aktiivisuus pitää toimintakykyä yllä ja on ennaltaehkäisevää ja elämänlaatua lisäävää toimintaa. Syrjäytymistä pitää koittaa ehkäistä tarjoamalla monipuolisia ja kuntalaisten tarpeista läheteviä aktivoivia palveluja työttömyystilanteissa.

 

Eräs kollegani tiivisti kateuden voiman: Pohjanmaalla kateus saa yrittämään enemmän, aina joku onnistuu ja se on kaikkien etu, ollaan yhdessä ylpeitä kun me onnistuttiin. Hämeeseen tultaessa kateuden voima muuttuu kielteiseksi, ei osteta/käytetetä/ paikallista yrittäjää, ettei vaan naapuri pärjää ja minä en.

 

Toivonkin nyt vaalien alla enemmän me-henkeä:

 

pidetään meidän puolta” -yhdessä.

 

Kiitos kun luit loppuun !

 

-Virve 14